Tlačni filter

• Uklanja željezo, mangan, arsen
• Uklanja suspendirane tvari
• Neutralizira agresivne ugljikove kiseline
• Koristi se za kućne bunarske pumpe i u industriji i
  distribuciji pitke vode (npr. komunalna crpilišta) te kod
  filtriranja procesnih i drugi otpadni voda (npr. vruća voda u
  ponovom privođenju u proizvodni proces)
• Jednostavno postavljanje i održavanje
• Idealno za malu, srednju i veliku obskrbu
• Automatizirani ili prilagođeni za ručni pogon

Tlačni filteri su namjenjeni za dubinske kao i za pliće sljevne vode za odstranjivanje arsena, željeza, mangana, amonijaka, agresivne ugljikove kiseline i drugih nečistoća. Filteri su prilagođeni za instaliranje na dubinskim crpilištima komunalnih distributora kao i privatnih domaćinstava u svrhu pripreme pitke vode.
Mogu biti još korišteni kao deklorizatori (npr. aktivna ugljena filtracija) i za čišćenje procesnih i drugih otpadnih voda. Filtracija hladne i vruće vode za rashladne sisteme kao i za završnu filtraciju kod industrijskih i komunalnih otpadnih voda.

Učinak filtera serije NS (ručne uprave) i NSB (automatske uprave) su od 20 do 130 l/min, a serije TF (ručne uprave) i TFB (automatske uprave) su od 10 do 150 m³/sat.

Standardni moduli se mogu kombinirati i montirati u svrhu povećanja kapaciteta u linije. Kombinacija modula, dodatna tehnička oprema te filterske ispune su u ovisnosti o potrebni kapaciteta i kakvoće sirove i filtrirane vode.

Filteri su građeni od čelika a korozivna postojanost se očituje u više varijacija npr. standardni premaz, pocinčani, krom-nikel legirung, plastična presvlaka.

filter filter typ: NS/NSB učinka od 20 do 130 l/min
filter filter typ: TF/TFB učinka od 10 do 150 m³/sat