Aktivi ugljeni filteri

Aktivni ugljen je prirodni produkt, proizveden iz ugalja, drveta ili kokosa. Filtracijom aktivnim ugljenom voda se oslobađa od klora, fenola, organskih supstanci i pesticida. Filtracija aktivnim ugljenom ima veliki značaj u industriji pića, te kod crpilišta i odprave otpanih voda.

Proizvodni program sačinjava različite veličine i materijale sustava.

Tipski moduli se kategoriziraju u učinke od 0,1 do 7,4 m³/sat.

Svi filteri mogu biti upravljačko tehnički opremljeni automatskim povratnim ispiranjem.

filter typ: ACM20 do ACH2000