Namjena u praksi:

 • Filtracija vode za domaćinstva
 • Filtracija procesne vode i ponovno privođenje proizvodnom procesu
 • Filtracija vode na crpilištima (npr. komunalnu i gradsku obskrbu pitkom vodom)

 

 • Omekšavanje vode za domaćinstva
 • Omekšavanje vode za praonice automobila
 • Omekšavanje vode za praonice rublja
 • Omekšavanje vode za industrijske proizvodne procese
 • Omekšavanje vruće vode npr. vode iz procesa hlađenja

 

 • Demineralizacija vode za potrebe kozmetičke, petrokemijske industrije, industrije lijekova, itd.
 • Demineralizacija vode za kotlovnice
 • Demineralizacija vode u kotlovnicama za proizvodnju pare za pogon turbina

 

 • Priprema vode za punjenje i dopunjavanje toplovodnih sustava npr. toplane
 • Antikorozivna zaštita hladnih i vrelovodnih tokova (vrelovodni kotlovi, parni kotlovi, klima uređaji)
 • Otplinjavanje i neutralizacija procesne vode te vode u vrelovodnim sustavima i parnim kotlovnicama

 

 • Dezinfekcija vode Ultra-Violetnim svijetlosnim zrakama
 • Doziranje kemikalija (pH-neutralizacija, npr. otpadna voda iz postupka galvanizacije)
pozadina