Otplinjivači

Otplinjač reducira u vodi otopljene plinove kisika, ugljik-dioksida i drugih plinovitih sastojka.
Primjenjuje se kod pripreme vode u kotlovnicama, vode za dopunjavanje toplinskih sustava i drugi vodenih kružni tokova i procesa.

Postoje tri tipa otplinjača:

• termički otplinjač
• vakumski otplinjač
• CO2-otplinjač (spremnik vertikalnog položaja s
  dodatkom posebnog punjenja, ventilatora
  i u podnožju sa sabirnim spremnikom).

toplinski otplinjač za vode u kotlu, kapacitet
od 4 m³ / h