Reverzna osmoza (RO-demineralizacija vode)

Reverzne osmoze odsoljavaju vodu bez primjene kemikalija uz pomoć membranske tehnologije.

Demineralizirana voda nalazi primjenu u širokom spektru postrojenja i u drugim institucija primjerice kotlovnice, toplane, bolnice (dijaliza), laboratorija i postrojenja za klimatizaciju. Izvan toga u proizvodnji procesne vode u svrhu industrije kozmetike i drugih grana kemijske industrije.

RO-sustavi zadržavaju pirogene i bakterije. U radu ne uzrokuju probleme oko otpadne vode.
RO-sustavi zadržavaju 90% organske tvari i do 98-99% otoplje soli.

Učinak standardnih modula je od 30 l/h do 60 m³/h.
RO-sustavi postoje kao standardni moduli, ali je moguća i posebna izvedba.

Sve komponente su visoke kvalitete i u režimu rada kao i kontrole produkta su potpuno automatizirane.

U kombinaciji predtretmana sirove vode te nastavnom tretmanu su veoma ekonomične za proizvodnju visoke kvalitete demineralizirane vode.

filter typ: Eurotec L4-2UP učinka do 50l/sat
filter typ: Eurotec 01 učinka do 1,75 m³/sat
filter typ: Eurotec 02 učinka do 8,4 m³/sat
filter typ: Eurotec 03 učinka do 33,6 m³/sat