Postrojenje za neutralizaciju kiselih otpadnih voda iz proces galvanizacije učinka 12 m³ na dan.

Nakon procesa neutralizacije i otpreme neutralizirane vode iz reaktora ostaje zapis pH vrijednosti na traci zapisnika u kontrolnom ormaru.

Neutralizacija radi u automatskom režimu te nakon otprave neutralizirane vode i uzimanjem kisele vode iz sabirnog spremnika u reaktor procedura se ponavlja.